Herroepingsrecht

Herroepingsrecht
Het recht om het contract te herroepen

1. U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het laatste artikel fysiek in bezit krijgt.

2. Om het recht om het contract te herroepen uit te oefenen, moet u ons (Drukarnia Piga Sp. Z oo, Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. (32) 700 36 16) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door een ondubbelzinnige verklaringen. Om de deadline voor het herroepen van het contract te behouden, volstaat het om informatie te sturen naar onze e-mail info@spiegelautomaat.nl met betrekking tot de uitoefening van uw recht om het contract te herroepen vóór de deadline om het contract te herroepen.

3. Gevolgen van herroeping van het contract. In het geval van herroeping van dit contract, zullen we alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering van de goederen (behalve extra kosten die voortvloeien uit de door u gekozen leveringsmethode anders dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om gebruik te maken van het recht om dit contract te herroepen. We zullen de betaling terugbetalen met dezelfde betaalmethoden die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze vergoeding. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het artikel hebben ontvangen of totdat het bewijs van retournering aan ons is geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Gelieve het artikel onmiddellijk terug te sturen of aan ons te overhandigen, en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw herroeping van dit contract. De terugbetaling geschiedt uiterlijk 14 dagen na de dag waarop de verkoper (in het kader van de herroeping van het contract) de goederen of het bewijs van hun terugzending heeft ontvangen. Wij dragen niet de kosten voor het retourneren van de artikelen. De betaling van deze vergoeding is de verantwoordelijkheid van de koper. Ook ben je verantwoordelijk voor het verminderen van de waarde van zaken als gevolg van een ander gebruik dan nodig was om de aard, kenmerken en werking van zaken vast te stellen.

4. Het recht om de overeenkomst te herroepen door de consument is uitgesloten in de volgende gevallen:

overeenkomsten waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen
overeenkomsten waarbij het onderwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die niet kan worden geretourneerd na opening van de verpakking vanwege gezondheidsbescherming of hygiënische redenen, als de verpakking na levering is geopend.
5. Afbeeldingen met mos en gepersonaliseerde producten vallen niet onder het recht om van het contract af te zien.

FORMULIER VAN DE VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST:

Drukarnia Piga.PL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, Polska,
– Ik/wij() informeer/informeren () hierbij over mijn verbreking van de verkoopovereenkomst van de volgende zaken () de leveringsovereenkomst van de volgende zaken () de overeenkomst over een concreet werk bestaande uit de realisatie van de volgende voorwerpen ()/over de levering van de volgende dienst()
– Datum waarop de overeenkomst ()/de afhaling () is gesloten
– Voornaam en achternaam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (enkel indien het formulier is verstuurd in een papieren versie)

Datum
We vragen u ons te informeren over de verbreking van de overeenkomst via mail op het adres: info@spiegelautomaat.nl. Dat versnelt het terugbetalingsproces voor de bestelling.
(*) Doorschrappen wat niet past.
Gelieve ons op de hoogte te stellen van uw herroeping van het contract per e-mail naar het volgende adres: info@spiegelautomaat.nl Dit versnelt het terugbetalingsproces voor uw bestelling.

Meld je terugtrekking per e-mail aan info@spiegelautomaat.nl

Dit versnelt het terugbetalingsproces voor je bestelling.